Çalışma Tezgahları

Çalışma Tezgahları

ÇT 1198 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 340 x 82 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1199 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 290 x 72 x 90 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1643 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 340 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1193 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 33,5 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1195 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 300 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 9681 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 350 x 72 x 90 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1196
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 290 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1194
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 260 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1155 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 260 x 82 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 9640 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 1860 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2020
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 260 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2060
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 300 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1149 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1151 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1110
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1120 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1660
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 80 x 85 + 100 x 25 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1192 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1210
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1190
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2014
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1656
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 82 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2012
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2010
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2071 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2070
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2082 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1152 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2062 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1191
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 0719
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 82 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1550 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 82 x 8,5 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1159
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2080
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1109 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1153
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2074
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 70 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2815
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 80 x 60 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1806 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 120 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1814 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 140 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2007
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 1420 x 72 x 95 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1800 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 140 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1808
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 120 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1804 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 100 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1702 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 120 x 50 x 90 + 50 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1705 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 100 x 50 x 90 + 50 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2069 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 82 x 97 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2825
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat :200 x 72 x 80

Çalışma Tezgahları

ÇT 1455
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 280 x 72 x 90 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 9660 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 217 x 72 x 81 + 50 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1270
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 175 x 72 x 90 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1809 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 120 x 72 x 90 + 60 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1280 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 140 x 72 x 105 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1260
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 100 x 62 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1992 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 100 x 60 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1993
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 82 x 62 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2066 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 142 x 72x 95 + 120 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2719
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 200 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2716
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 200 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2720
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 200 x 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1622
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 250 x 250 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1632
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 280 x 280 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1650 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 280 x 280 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1618 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 250 x 250 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2705 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2714
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2711
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat :180 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1880 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 140 x 72 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2708
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2725
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 150 x 900 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2724 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 150 x 900 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2722
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 200 x 900 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1050 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 70 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1057 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 70 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1060
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 70 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1065
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 70 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1168 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 85 x 82 + 116 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1555
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1164 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 60 x 78 + 113 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1166
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 60 x 78 + 113 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1474 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90 + 100 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1472
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1160
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 150 x 70 x 90 + 90 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 1554
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7012
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 225 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7002
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 272 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7000
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 240 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7004
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 220 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7008
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7016
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 252 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7018
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 188 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7006
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 292 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7010
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 178 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7026
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 261 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7022 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 160 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7020
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 115 x 72 x 90 + 110 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7014 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 160 x 72 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 7014 - 1 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 138 x 72 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 1445
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 72 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 1446
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat :170 x 70 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 1447
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 200 x 70 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 1476 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 1478
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 170 x 70 x 90

Çalışma Tezgahları

ÇT 7030
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 113 x 70 x 87

Çalışma Tezgahları

ÇT 7031
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 93 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7032
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 73 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7033 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 62 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7034
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 50 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7035
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 62 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7036
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7038 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7039
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 62 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 7040
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 50 x 70 x 87 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2773
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 50 x 125,5 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2735
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 50 x 125,5 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2737
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 50 x 125,5 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2739
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 50 x 125,5 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2741 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 67,5 x 94 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2743 
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 75 x 67,5 x 94 cm

Çalışma Tezgahları

ÇT 2740
ÇALIŞMA TEZGAHI
Ebat : 62 x 67,5 x 94 cm

Çalışma Tezgahları

AA 0030 

Çalışma Tezgahları

AA 0031

Çalışma Tezgahları

AA 0032

Çalışma Tezgahları

AA 0033

Çalışma Tezgahları

AA 0034

Çalışma Tezgahları

AA 0035

Çalışma Tezgahları

AA 0036

Çalışma Tezgahları

AA 0037

Çalışma Tezgahları

AA 0038

Çalışma Tezgahları

AA 0039

Çalışma Tezgahları

AA 0040

Çalışma Tezgahları

AA 0041

Çalışma Tezgahları

AA 0042

Çalışma Tezgahları

AA 0043

Çalışma Tezgahları

AA 0044

Çalışma Tezgahları

AA 0045

Çalışma Tezgahları

AA 0046

Çalışma Tezgahları

AA 0047

Çalışma Tezgahları

AA 0048

Çalışma Tezgahları

AA 0050

Çalışma Tezgahları

AA 0051

Çalışma Tezgahları

AA 0052

Çalışma Tezgahları

AA 0053

 

Copyright © 2010 ÇALIŞMA TEZGAHLARI

 

info@yavuzmetal.com